De beste manier om afval en recyclebare materialen kosteneffectief in te zamelen en af te voeren, is om het volume te verminderen door het materiaal te comprimeren. Afhankelijk van het uitgangsmateriaal zijn er verschillende persen die geschikt zijn, ook al is het basisproces altijd hetzelfde: de gevulde materialen worden met hoge druk samengeperst tot er nog maar een fractie van de oorspronkelijke massa over is. Dit levert handige balen of briketten op die gemakkelijk verder verwerkt of zelfs verkocht kunnen worden.

Een bekende procedure

Iedereen die wel eens in een overvolle papierbak is geklommen of heeft geprobeerd om tuinafval zoals gras, takken enz. plat te maken, weet dat verdichting voor meer ruimte in de bak zorgt. Met pure fysieke kracht is het effect beperkt, maar nog steeds merkbaar. Bij grotere hoeveelheden afval wordt het puur handmatige proces echter moeilijk, tijdrovend en ook gevaarlijk. Bovendien kunnen bepaalde materiaalsoorten alleen permanent worden samengedrukt door grote kracht uit te oefenen.

Hoe gaat u correct te werk met welk materiaal?

Folie en schuim hebben bijvoorbeeld de neiging om weer uit te zetten, en er moet hoge druk worden uitgeoefend op materialen zoals blikjes, elektrisch schroot, vaten en dergelijke, zodat ze volume verliezen. Karton en papier zijn minder ingewikkeld, maar de voorbereiding – het verscheuren van grote eenheden – kost veel tijd die elders gebruikt zou kunnen worden. Piepschuim kan over het algemeen alleen machinaal voldoende verdicht worden.

Grote taken, veel mogelijkheden

Strautmann biedt de juiste pers voor elk type materiaal. Dit zijn zowel kleine, verkleinde modellen als grote versies op maat van industriële behoeften. Ongeacht de variant wordt op elke machine een persschild of persstempel gebruikt voor het persproces. Het materiaal wordt handmatig of automatisch ingevoerd en gaat naar een compressiekamer waar het wordt samengeperst. Het principe van dit proces is altijd hetzelfde, ongeacht welke stoffen verwerkt worden en in welke hoeveelheid. Extra functies en machines zoals shredders, perforators, ontwaterers, enz. breiden de mogelijkheden van de persen uit en passen het proces zo optimaal aan het materiaal aan.