Een kanaalbalenpers comprimeert recyclebare materialen tot balen. Het te persen materiaal wordt via een transportband of glijgoot in een kamer gevoerd waar het wordt samengeperst. In tegenstelling tot balenpersen, die het gevulde materiaal samenpersen en de gevormde kubusvormige balen vervolgens in een wagen of container deponeren, heeft een kanaalbalenpers een kanaal waar het samengeperste materiaal doorheen wordt geduwd. Hierdoor ontstaan onder andere samenhangende, dichte papierbalen.

Wat is een kanaalbalenpers?

De kanaalbalenpers behoort tot de familie van balenpersen. Afgezien van een paar extra’s en een ander formaat, doet het precies wat een balenpers moet doen: Het comprimeert recyclebare materialen, zoals papier, tot hanteerbare balen. Hiervoor is een persplunjer verantwoordelijk, die het materiaal samenperst totdat de maximale compressie is bereikt. Door de balen vervolgens op te zetten, behouden ze hun vorm en kunnen ze gemakkelijk worden getransporteerd.

Balenpersen van handmatig tot volledig automatisch

Afhankelijk van de individuele behoeften en de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, kan er een keuze gemaakt worden tussen verschillende formaten en automatiseringsniveaus voor een perscontainer. Er zijn bijvoorbeeld varianten van balenpersen waarin papier, karton, plastic enzovoort met de hand worden gevuld. Het instellen en verwijderen van het materiaal gebeurt ook handmatig. Een gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde balenpers daarentegen vult de perskamer automatisch, bindt de balen op betrouwbare wijze en werpt ze uit.

Voordelen van het gebruik van een kanaalbalenpers

De voordelen van het gebruik van een kanaalbalenpers liggen voor de hand: het losse materiaal, dat anders moeilijk op te slaan en te vervoeren is, wordt samengeperst. Compressie tot 90 procent is mogelijk. Samengeperst tot een minimum van het werkelijke volume, nemen papier en andere materialen slechts een fractie in van de ruimte die ze voorheen innamen. Dit bespaart opslagcapaciteit en maakt transport rendabel, omdat containers en vrachtwagens effectief worden ingepakt en dus volledig worden benut. De afvalverwijdering wordt ook vereenvoudigd door een dergelijke pers, omdat het samengeperste materiaal recyclebaar materiaal is dat afvalverwerkingsbedrijven liever kopen om het materiaal te recyclen.